Náhradní plnění

 

Co je náhradní plnění?

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. v platném znění a vyhláška č. 518/2004 Sb. v platném znění, kterou se tento zákon provádí, ukládají zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením (ZP).

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. v platném znění 

Vyhláška č. 518/2004 Sb. v platném znění 

  • 81, odst. 2, písm. a) až c) uvedeného zákona říká, že zaměstnavatelé mohou splnit svoji povinnost jedním ze tří způsobů, nebo jejich kombinací, a to:
  1. a) zaměstnáním v pracovním poměru (tj. přijetím osob se ZP do pracovního poměru)
  2. b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců, které jsou osobami se ZP, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům
  3. c) odvodem do státního rozpočtu

Náhradní plnění je tedy bod b

Každý zaměstnavatel, který má zákonnou povinnost zaměstnávat stanovený počet osob se ZP, je může zaměstnat buď sám (podle bodu a) nebo prostřednictvím firmy, která zaměstnává více než 50 % osob se ZP (podle bodu b) a je ze zákona oprávněna poskytovat "náhradní plnění". Jestliže zaměstnavatel od takové firmy odebírá výrobky nebo služby, dává v ní zaměstnaným osobám se ZP práci a zaměstnává je tedy nepřímo (náhradním způsobem).

Zaměstnavatelé by měli využívat (hlavně v zájmu úspory svých finančních prostředků) především způsobů podle bodů a. a b. – smyslem zákona totiž není "plnit" státní rozpočet finančními prostředky, ale podpořit zaměstnávání osob se ZP. Proto jsou odvody (podle bodu c.) svého druhu sankcí a pro zaměstnavatele jsou (oproti náhradnímu plnění) finančně nevýhodné.

Nakoupí-li naopak zaměstnavatel zboží a služby jako náhradní plnění, uspoří až 35 % pořizovací ceny výrobků nebo služeb, zakoupených jako náhradní plnění.

Společnost WOOP Services, s.r.o. zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením a tím na Všechny naše služby jsme schopni poskytnout náhradní plnění, což vám přinese jednoznačný profit.

Je pouze na vaší úvaze, zda přispějete bezednému státnímu rozpočtu, nebo podpoříte zcela konkrétní tým zdravotně postižených pracovníků poskytující služby na nejvyšší úrovni, o čemž jsme vás připraveni kdykoliv přesvědčit.

 

Příklad náhradního plnění

 

Nakoupíte-li výrobky či služby u běžného dodavatele za 160 000 Kč

Zaplatíte dodavateli 160 000 Kč

Za chybějící 1 osobu ZP odvedete do státního rozpočtu 57 500 Kč

Celkem zaplatíte 217 500 Kč

 

Nakoupíte-li výrobky či služby jako náhradní plnění za 160 000 Kč

Zaplatíte dodavateli 160 000 Kč

Za chybějící 1 osobu ZP odvedete do státního rozpočtu 0 Kč

Celkem zaplatíte 160 000 Kč