Ochranu osobních údajů na webu Bohemiapromotion.cz bereme velmi vážně. Toto prohlášení vysvětluje, jaké informace sbíráme, jak je používáme a jak je chráníme. Prosím, pečlivě si přečtěte následující informace.

Sběr osobních údajů: Na našem webu Bohemiapromotion.cz můžeme sbírat různé druhy osobních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře. Tyto údaje mohou zahrnovat jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo jiné informace, které nám poskytnete dobrovolně.

Použití osobních údajů: Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře, využíváme výhradně k účelu, pro který byly poskytnuty. Mohou být využity k odpovědi na vaše dotazy, zpracování objednávek nebo poskytování informací o našich produktech a službách.

Google Analytics: Na webu Bohemiapromotion.cz používáme nástroj Google Analytics ke sběru anonymních informací o návštěvnících. Tento nástroj nám poskytuje statistické údaje o provozu na stránce, jako je počet návštěv, zdroje provozu, stránky, které byly navštíveny atd. Tato data nám pomáhají analyzovat a zlepšovat uživatelský zážitek na našem webu.

Bezpečnost: Zavazujeme se k ochraně vašich osobních údajů a přijímáme opatření k minimalizaci rizik jejich ztráty, zneužití nebo neoprávněného přístupu. Používáme technická a organizační opatření, jako je šifrování dat, omezení přístupu k osobním údajům a pravidelné zálohy, aby byla zajištěna bezpečnost vašich údajů.

Wordpress: Náš web Bohemiapromotion.cz je postaven na platformě Wordpress. Tato platforma poskytuje prostředky pro správu obsahu a funkce webu. Při používání Wordpressu dbáme na bezpečnost a aktualizace, abychom minimalizovali rizika zneužití vašich osobních údajů.

Vaše práva: Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, opravu